Przejdź do treści

Winnica w Jerischke

W pobliżu Jerischke, na wypełnieniu Niecki Bahrenu (zaplecze wału fałdowego), znajduje się nasypowa morena czołowa z wczesnego okresu zlodowacenia środkowopolskiego (zlodowacenie Saale) o wysokości około 20 m, tworząca na zachód od Nysy Łużyckiej łuk z otwarciem w kierunku N/NE. Niedaleko od miejscowości Jerischke znajduje się brama morenowa o szerokości około 1 km, gdzie wody topniejącego lodowca przełamały ścianę moreny czołowej i osadziły na południowym przedpolu lodowca rozległe sandry. Północną krawędź bramy stanowi Weinberg (Winnica), a południową Lissberg.

Powstanie moreny czołowej w Jerischke wiązane jest z ustępowaniem stadium warciańskiego, a badania eratyków przewodnich (głazów narzutowych) wskazują na typowe głazy z tego okresu pochodzące z obszaru Morza Bałtyckiego, Gotlandii i Wysp Alandzkich.

Morena czołowa w Jerischke o południowym nachyleniu zbocza (18%) i wielu godzinach nasłonecznienia oferuje idealne warunki do uprawy winorośli, która rozciąga się na powierzchni ponad 4 hektarów i uprawiana jest tutaj od 2009 roku. Morena czołowa w Jerischke, z wyjątkiem winnicy, jest porośnięta lasem i trudna do rozpoznania w terenie. Las na terenie winnicy został wykarczowany pod uprawę winorośli, ale przez rzadkie krzewy wyraźnie widać grzbiet moreny czołowej.

Do winnicy prowadzi ścieżka dydaktyczna z Centrum Informacyjnego Geoparku Łuku Mużakowa przy schronisku szkolnym w Jerischke (Schullandheim Jerischke). Przy schronisku znajduje się tablica informacyjna.

Mapa struktury geologicznej Łuku Mużakowa