Przejdź do treści

Partnerzy Geoparku

Sieć partnerów Geoparku, która powstała w 2020 roku, zrzesza obiekty o charakterze turystycznym i kulturalnym, muzea, instytucje partnerskie, producentów regionalnych, podmioty obsługujące ruch turystyczny i inne. Wszystkie te ogniwa w różny sposób przyczyniają się do sukcesu idei zrównoważonego i holistycznego rozwoju Geoparku. Celem sieci partnerów jest wzmocnienie tożsamości Geoparku, wspieranie komunikacji i współpracy w regionie oraz udostępnienie odpowiedniej platformy dla niszowych, regionalnych i lokalnych produktów.

Emblemat partnerów Geoparku

Nasi partnerzy są certyfikowani według określonych kryteriów i otrzymują logo „Partner Geoparku” (zdjęcie powyżej). U nich otrzymają Państwo informacje o krajobrazowych i turystycznych atrakcjach regionu. Będą Państwo mogli również zakupić i cieszyć się regionalnym produktami.


Partnerzy Geoparku w roku 2023