Przejdź do treści

Mamut Zuzia

W 1903 roku w pobliżu miejsowości Forst (Lausitz) znaleziono zachowany niemal w całości szkielet mamuta, który obecnie znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. W roku 2001 replika szkieletu została umieszczona w urzędzie powiatowym w Forst (Lausitz), jest maskotką Geoparku i nosi imię Zuzi Kieł (Susi Stoßzahn).

Mamut jest zazwyczaj postrzegany przez społeczeństwo jako symbol „epoki lodowej”. Pogląd ten ukształtowały spektakularne znaleziska w zmarzlinie Syberii. Do szkół trafiły liczne ilustracje przedstawiające życie mamuta w lodzie i śniegu. Jednak jak pokazują znaleziska w Klinge koło Forst (Lausitz), część mamutów żyła również w klimacie umiarkowanym, porównywalnym z dzisiejszym klimatem środkowoeuropejskim.

Znalezisko

Pod koniec XIX wieku geolodzy natrafili na informacje o skamieniałościach roślin i kości w dołach po wydobyciu gliny w miejscowości Klinge koło Forst (Lausitz). W 1894 roku, w gliniance Schmidt´a znaleziono szczątki kości udowej młodego mamuta. Następnie w 1903 roku, w warstwach torfu glinianki Grosche znaleziono prawie nienaruszony szkielet dorosłego mamuta. Na podstawie kształtu kości miednicy i kłów z Klinge, można stwierdzić, że była to dorosła samica. Samce mamuta są zwykle większe od mamucich samic, więc „Zuzia Kieł” (Susi Stoßzahn) była niewielką przedstawicielką swojego gatunku, mierzyła około 2,75 m w kłębie, a jej wiek szacuje się na około 45 – 50 lat.

Okoliczności znaleziska wskazują, że zwierzę żyło w okresie interglacjału eemskiego, około 120 tys. lat temu i korzystając z wodopoju, utonęło w bagnistych wodach. Dzięki działaniu kwasów huminowych, zawartych w wodzie bagiennej, zachowane kości były zabarwione na ciemnobrązowo. Towarzysząca szkieletowi kopalna flora i fauna, zwłaszcza znaleziska pyłków i liści, świadczą o podobieństwie klimatu i roślinności do dzisiejszych warunków.

Miejsca znalezisk

Obecnie w Niemczech znanych jest osiem szkieletów mamuta włochatego. Znaleziska szkieletów w Polsce są również częste. Kości mamutów znaleziono w miejscowości Borna koło Lipska, Steinheim, Ahlen niedaleko miasta Münster i w Klinge koło Forst (Lausitz). Znany wszystkim mamut z Sangerhausen, to Mammothus trogontherii, a więc w sensie zoologicznym, mamut stepowy. Jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce jest stanowisko w Krakowie, gdzie odkryto szczątki około 70 mamutów włochatych. Bardzo dobrze zachowane czaszki znaleziono w Bziance i Dębicy koło Rzeszowa.