Przejdź do treści

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jest pierwszym na granicy polsko-niemieckiej. Zostało założone jako wspólna struktura wspierająca i administracyjna dla ponadnarodowego Światowego Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa i składa się z 14 brandenburskich, polskich i saksońskich władz regionalnych. Założenie nastąpiło wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym Kraju Związkowego Brandenburgii w dniu 24.11.2021 r.

Do EUWT z o.o. należą następujący członkowie:

Przedstawiciele prawni 14 członków założycielskich tworzą Zgromadzenie Ogólne, zgodnie z umową oraz statutem najwyższy organ EUWT Sp. z o.o. Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczą następujące osoby:

Przewodniczący:

Tadeusz Jędrzejczak, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

1. Wiceprzewodniczący:

Torsten Pötzsch, Nadburmistrz Miasta Weißwasser/O.L.

2. Wiceprzewodniczący:

Harald Altekrüger, Starosta powiatu Spree-Neiße

Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się jawnie: Terminy i porządek obrad