Przejdź do treści

Zadania i cele

Geoparki UNESCO to regiony o szczególnym dziedzictwie geologicznym. Ich celem jest wspólne rozwijanie tego dziedzictwa w harmonii z miejscową ludnością i wszystkimi jej regionalnymi cechami. Zapraszają do podążania śladami przeszłości, aby lepiej zrozumieć naszą planetę Ziemię i wzajemne powiązania między ludźmi a (nieożywioną) przyrodą – dzięki zrównoważonej turystyce i ofercie kulturalnej, projektom edukacyjnym, starannej waloryzacji i silnej sieci kontaktów.