Przejdź do treści

Geotopy

Geotopy to okna na historię Ziemi, które opowiadają zwiedzającym o wcześniejszych epokach geologicznych, wydarzeniach geologicznych i życiu na Ziemi. Na Łuku Mużakowa wszędzie można znaleźć świadków najnowszej historii geologicznej. Należą do nich m.in. charakterystyczne dla Łuku Mużakowa krajobrazy rowów wietrzeniowych w Górach Smoczych koło Krauschwitz, niezliczone skandynawskie głazy narzutowe, źródła żelazno-siarczanowe, około 400 kolorowych zbiorników pokopalnianych czy fantazyjne formy erozyjne.

Geotopy stanowią techniczną podstawę pracy geoparków, a ich ewidencja, utrzymanie i prezentacja należą do zadań Światowych Geoparków UNESCO we wszystkich krajach, jak również Geoparków Narodowych w Niemczech..

Atrakcyjny wybór geotopów dostępnych dla turystów można znaleźć na kolejnych stronach.