Przejdź do treści

Budowanie sieci

Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa / Muskauer Faltenbogen jest członkiem:

Na poziomie międzynarodowym interesy jego członków reprezentuje Global Geoparks Network (GGN, About – Global Geoparks Network). GGN to międzynarodowe stowarzyszenie założone na prawie francuskim z siedzibą w Digne les Bains (Fr).
Istnieją również tak zwane sieci regionalne.

Należą do nich:

Łączą one działania członków na poziomie kontynentalnym. Wszystkie sieci regionalne ściśle współpracują z GGN.

Ponadto Światowe Geoparki UNESCO są powiązane na szczeblu krajowym. Obecnie w Niemczech istnieje osiem Światowych Geoparków UNESCO, które połączyły się w tak zwane Krajowe Forum (Deklaracja misji). W Polsce są dwa.

W Niemczech i w Polsce są też inne geoparki, które otrzymały tytuł Geoparków Krajowych. Definicja tych geoparków opiera się na definicji międzynarodowej, a cele, które realizują, są podobne do celów geoparków UNESCO. Jednak brakującym elementem jest powiązanie w sieci na arenie międzynarodowej.