Przejdź do treści

GST Staw

Tak zwany „GST-Teich” (Gesellschaft für Sport und Technik – Towarzystwo Sportu i Techniki) to wody pokopalniane wyrobisk Mulden II i III, dawnej kopalni węgla brunatnego „Providentia” na północny zachód od Döbern (rys. 1). W czasach NRD „GST” prowadziło tutaj strzelnicę i ośrodek sportów wodnych. Baza dla Döbern i okolic znajdowała się na północ od jeziora przy drodze B115. Teren wydobycia „Providentii” obejmował około 2,6 km N-S i 2,0 km E-W. Było to pięć wyrobisk ponumerowanych od zachodu na wschód (rys. 2). Dzisiejsze jezioro rozciąga się w kierunku NNW-SSE, odpowiadającemu kierunkowi biegu koryt, a w najdłuższym miejscu mierzy 830 m.

Wyrobisko należy do dużej struktury glacjalno-tektonicznej „Döbern Triebeler Bogen“ (rys. 3). W porównaniu z innymi wyrobiskami Łuku Mużakowa, warstwy w tej strukturze nachylają się w kierunku wschodnim pod mniejszym kątem i wykazują większy rozstaw warstw. Dzięki tej charakterystyce miąższość pokładów wychodni na powierzchni jest stosunkowo duża, tak że duże partie węgla mogą być wydobywane na powierzchni.

Kopalnia działała przez 70 lat, od 1864 do 1934 roku. Złoże Mulde II – kopalnia główna, było eksploatowane przeważnie metodą odkrywkową, ale także metodą podziemną aż zamknięcia w 1934 roku. Mulden IV (Friedhofsmulde) i V (Mühlenteichmulde) na wschód od drogi B115 to najmniejsze złoża, które były eksploatowane przez kilka lat od roku 1928.

Dziś, ponad 80 lat po zamknięciu wydobycia, woda jest nadal kwaśna. Można to zaobserwować na podstawie brązowego osadu wodorotlenku żelaza wytrącającego się na brzegach jeziora. Wpływające do jeziora źródła nadal doprowadzają do niego wodę zawierającą siarczan żelaza. Po zmianach górniczych w górnym biegu rzeki Malxe (od której pochodzi nazwa gminy Neiße-Malxetal), „Staw GST” jest również jednym z dwóch źródeł tej rzeki.